ĐẶC SẢN ĐÀ NÀNG
ĐẶC SẢN ĐÀ NÀNG - 10/07/2024
ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
Dau Doiu
0 0, 0, 0
1 0, 0, 0
2 0, 0, 0
3 0, 0, 0
4 0, 0, 0
5 0, 0, 0
6 0, 0, 0
7 0, 0, 0
8 0, 0, 0
9 0, 0, 0
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)
Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)