THỐNG KÊ XỔ SỐ MIỀN BẮC
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua:
22 (14 lần) 60 (14 lần) 63 (14 lần) 41 (14 lần) 45 (13 lần) 39 (13 lần)
82 (12 lần) 35 (12 lần) 03 (12 lần) 10 (12 lần) 43 (12 lần) 50 (12 lần)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua:
28 (1 lần) 51 (2 lần) 53 (3 lần) 34 (3 lần) 88 (3 lần) 97 (4 lần)
86 (5 lần) 91 (5 lần) 69 (5 lần) 73 (5 lần) 13 (5 lần) 57 (5 lần)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
53 (17 lần) 57 (17 lần) 93 (15 lần) 88 (14 lần) 13 (12 lần) 76 (11 lần)
95 (11 lần) 14 (10 lần) 23 (10 lần) 89 (9 lần)
Thống kê đầu số xuất hiện trong 10 ngày qua:
Đầu 0 (28 lần) Đầu 1 (31 lần) Đầu 2 (26 lần) Đầu 3 (38 lần) Đầu 4 (27 lần)
Đầu 5 (22 lần) Đầu 6 (36 lần) Đầu 7 (32 lần) Đầu 8 (31 lần) Đầu 9 (26 lần)
Thống kê đuôi xuất hiện trong 10 ngày qua:
Đuôi 0 (37 lần) Đuôi 1 (26 lần) Đuôi 2 (33 lần) Đuôi 3 (19 lần) Đuôi 4 (30 lần)
Đuôi 5 (35 lần) Đuôi 6 (23 lần) Đuôi 7 (25 lần) Đuôi 8 (32 lần) Đuôi 9 (37 lần)